Indhold

Dette afsnit handler om hvilke særlige gældsposter mv. i forbindelse med ejerskiftet, som ikke skal medregnes i ejerskiftesummen.

Afsnittet indeholder:

  • Handelsomkostninger
  • Refusionsopgørelse
  • Løsøre
  • Moms
  • Momsreguleringsforpligtelse.

Se også

Se også afsnit E.B.3.1.2.3 om, hvordan ejerskiftesummen skal opgøres.

Handelsomkostninger

Det er kun vederlaget for den faste ejendom, der skal medregnes til ejerskiftesummen. Handelsomkostninger, som ikke indgår i vederlaget, medregnes heller ikke til ejerskiftesummen. Har køberen eksempelvis afholdt udgifter til undersøgelse af bygning eller jordbund, medregnes disse udgifter ikke til ejerskiftesummen.

Refusionsopgørelse

Udgifter til renter, ejendomsskatter, renovation mv., der ved ejerskiftet fordeles mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag, medregnes ikke til ejerskiftesummen.

Løsøre

Indgår der i ejerskiftesummen betaling for andet end betaling for den faste ejendom - eksempelvis for medfølgende løsøre - kan en sådan betaling holdes uden for ejerskiftesummen, hvis der i skødet er foretaget en klar opdeling af ejerskiftesummen på henholdsvis den faste ejendom og på løsøre.

Se også afsnit E.B.3.1.1.1 om fast ejendom og løsøre.

Moms

Hvis der betales moms i forbindelse med ejerskifte af en ejendom, herunder en byggegrund, og afgiften bliver beregnet af ejerskiftesummen, skal momsbeløbet ikke medtages i grundlaget for beregning af tinglysningsafgiften.

Købesummen på skødet skal dog indeholde momsen.

For at det er muligt for registreringsmyndigheden at se, at der er tale om en købesum, der inkluderer moms, og at tinglysningsafgiften derfor er beregnet af købesummen uden moms, oplyses afgiften særskilt i det tinglyste dokument, og der skal afgives følgende erklæring ved tinglysningen:  

"Dokumentet vedrører en momspligtig overdragelse, og købesummen indeholder derfor moms. Tinglysningsafgift angives særskilt i dokumentet. Købesum uden moms udgør det angivne beløb."

Hvis der afgives værdierklæring ved tinglysningen af en momspligtig overdragelse, og moms er indeholdt i værdierklæringen, afgives følgende erklæring:

"Dokumentet vedrører en momspligtig overdragelse, og værdierklæringen indeholder derfor moms. Tinglysningsafgift angives særskilt i dokumentet. Værdi af ejendommen uden moms udgør det angivne beløb."

Se TALbek § 5

Momsreguleringsforpligtelse

Overtager køber sælgerens momsreguleringsforpligtelse på ejendommen, påvirkes ejerskiftesummen ikke heraf, fordi der ikke er tale om en aktuel gældsforpligtelse.