Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom, skal der beregnes afgift efter TAL § 4.

Afgiften er toleddet og består af:

  • En fast afgift på 1.850 kr. og
  • En procentafgift (variabel afgift) på 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget.

Dette gælder også tinglysning af et betinget ejerskifte af fast ejendom. Den endelige indføring i tingbogen af ejerforholdet er herefter afgiftsfri. Se TAL § 8.

Se også

  • E.B.3.1.4 om hvilke tinglysninger af ejerskifte af fast ejendom, der kun udløser den faste afgift på 1.850 kr.
  • E.B.2.3 om hvilke tinglysninger af ejerskifte af fast ejendom, der er helt afgiftsfri.