Indhold

Afsnittet beskriver de regler, der gælder for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift. Reglerne er fælles for alle personer og virksomheder, der skal betale tinglysningsafgift.

Afsnittet handler om:

  • Hvad er omfattet af afgiftspligten? (E.B.2.1.)
  • Fastsættelse af tinglysningsafgiften og kære af tinglysningen (E.B.2.2)
  • Hvad er fritaget for afgift? (E.B.2.3.)
  • Når transaktionen er aflyst eller slettet og senere registreres på ny (E.B.2.4)
  • Hvem skal betale afgiften?  (E.B.2.5)
  • Beregning af afgiften (E.B.2.6)
  • Betaling af afgiften (E.B.2.7)
  • Hvordan tilbagebetales afgiften? (E.B.2.8)
  • Godtgørelse af afgiften (E.B.2.9)
  • Storkundeordningen (E.B.2.10).