Indhold

Afsnittet omtaler de skatteregler, der gælder ved udlejning af en privat helårsbolig til beboelse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (C.H.3.4.1.1)
  • Udlejning af helårsbolig i hele indkomståret (C.H.3.4.1.2).

►◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.197.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der på nuværende tidspunkt kunne opnås to bundfradrag på 40.000 kr. efter LL § 15 O ved udlejning af et tofamilieshus til fritidsbrug. Når ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov omfattes af bestemmelserne om ejendomsværdiskat og fordeling af ejendomsværdien, ville udlejningsresultat kunne beskattes efter LL § 15 O.