Indhold

Dette afsnit omfatter reglerne om beskatning af indtægt på fast ejendom, der skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Indtægter ved udlejning med videre af fast ejendom (C.H.3.2.2.1)
  • Opgørelse af lejeindtægter i særlige situationer (C.H.3.2.2.2)
  • Andre indtægter i forbindelse med udleje (C.H.3.2.2.3)
  • Tilskud til ejere af fast ejendom (C.H.3.2.2.4).