Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvad medregnes ved indkomstopgørelsen? (C.H.1)
  • Afståelse af fast ejendom (C.H.2)
  • Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom (C.H.3).
Tema(er)
Ejendomsavancebeskatningloven Frigørelsesafgift Ejerlejlighedsbeskatningsloven Ejendomsværdiskat Næringsbeskatning af fast ejendom
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H Fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad medregnes ved indkomstopgørelsen? (C.H.1)
  • Afståelse af fast ejendom (C.H.2)
  • Løbende indtægter og udgifter ved fast ejendom (C.H.3).