Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for beskatning af indtægter og udgifter ved drift af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hvilke ejendomme er udlejningsejendomme med videre? (C.H.3.2.1)
  • Indtægter på fast ejendom (C.H.3.2.2)
  • Udgifter på fast ejendom (C.H.3.2.3)
  • Fast ejendom og virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.H.3.2.4).