åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10.4.2 Andre ordninger uden fradragsret for præmien/bidraget omfattet af PBL afsnit II A, PBL § 50 eller statsskatteloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for de forsikrings- og pensionsordninger, der ikke er omfattet af PBL afsnit I og afsnit II (ordninger med eget regelsæt).

Afsnittet indeholder:

  • Indsættelse af PBL § 53 A; historik (C.A.10.4.2.1)
  • Afgrænsningen af  ordninger, der er omfattet af  statsskatteloven,  PBL § 53 A, eller PBL § 53 B (C.A.10.4.2.2)
  • Beskrivelse af de generelle regler i PBL § 53 A (C.A.10.4.2.3)
  • Beskrivelse af de generelle regler i PBL § 53 B (C.A.10.4.2.4)
  • Valg af beskatning efter PBL § 53 A eller § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992 (C.A.10.4.2.5)
  • Hvilke forsikrings- og pensionsordninger beskattes fortsat efter den ellers ophævede § 50 i PBL? (C.A.10.4.2.6)
  • Den usymmetriske beskatningsregel i SL § 4, litra c og beskatningsreglen i SL § 5, litra b, (C.A.10.4.2.7).