Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for godkendte pensionsordninger med fradragsret.

Der kan også godkendes skattebegunstigede pensionsordninger uden fradragsret, fx kapitalforsikringer, jf. PBL § 10, aldersforsikringer, jf. PBL § 10 A og aldersopsparinger, jf. PBL § 12 A.

Afsnittet indeholder: