Der er mulighed for at knytte en invalidesumsforsikring til både en kapitalforsikring og en opsparing i pensionsøjemed. Se PBL § 10, stk. 2 og PBL § 12, stk. 2.

En invalidesumsforsikring er en ren risikoforsikring, der giver ret til udbetaling af et engangsbeløb, hvis pensionsopspareren varigt får nedsat sin erhvervsevne før det tidspunkt, der er aftalt for udbetaling af kapitalpensionsordningen.

Det er et krav, at indvalidesumsforsikringen kun må give ret til udbetaling, når pensionsopspareren varigt har fået nedsat sin erhvervsevne med 2/3 eller mere. Se PBL § 10, stk. 2, og § 12, stk. 2.

Invalidesumsforsikring, der er oprettet i tilknytning til en kapitalpensionsordning, er omfattet af reglerne i PBL afsnit I.

Når invalidesumsforsikringen er oprettet i tilknytning til en kapitalpensionsordning, kan invalidesummen udbetales uafhængigt af kapitalpensionen. Pensionsopspareren kan fortsætte sin kapitalpensionsordning, efter at invalidesummen er udbetalt til ham eller hende.

Hvis pensionsopspareren har truffet aftale om det, kan han eller hun også få udbetalt selve kapitalpensionsordningen i tilfælde af varig nedsat funktionsevne (erhvervsevne, arbejdsevne). Se PBL § 10, stk. 1, nr. 3 og PBL § 12, stk. 1, nr. 3

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.5.4.3) om beskatning ved udbetaling af en invalidesum.

Bemærk

Bliver en invalidesumsforsikring oprettet uden tilknytning til en kapital- eller ratepensionsordning, er den omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 5 om ikke fradragsberettiget syge- og ulykkesforsikring. Se afsnit (C.A.10.4.2.3.2.6).