Med virkning fra og med indkomståret 2010 blev de daværende regler i PBL § 18 om fordeling af fradragsretten for præmie- eller bidragsbeløb, der er indbetalt på private ratepensionsordninger, ophævet. Se lov nr. 412 af 29. maj 2009. Ophævelsen var en følge af, at der blev indført et loft på 100.000 kr. for indbetalinger på rateordninger og ophørende alderspensioner.

De tidligere regler om fordeling af fradragsretten gik ud på, at hvis der blev indbetalt et kapitalindskud på ordningen, så skulle fradragsretten for indbetalingen fordeles over 10 år. Det samme gjaldt, hvis præmie- eller bidragsperioden var mindre end 10 år. Den forsikrede eller kontohaveren kunne dog altid foretage et opfyldningsfradrag op til en grænse på 46.000 kr. (2011).

Samtidig blev reglerne i PBL § 18 A om efterbeskatning ophævet, hvis en pensionsopsparer havde foretaget fradrag for indbetalingerne på en rateordning og senere nedsatte eller standsede indbetalingerne. Reglerne medførte, at pensionsopsparerens fradrag blev omberegnet i forhold til de indbetalinger, der faktisk var sket, og indkomstansættelserne blev forhøjet, så de stemte overens med de mindre eller færre indbetalinger.

Reglerne gælder stadig for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Desuden gælder de i visse situationer, som er omfattet af overgangsreglerne i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se afsnit C.A.10.2.2.3.4 om overgangsreglerne for visse aftaler oprettet den 22. april 2009 eller senere.

Se også

Se LV 2009 afsnit A.C.1.3.2 for en mere detaljeret beskrivelse af de dagældende regler om fradragsfordeling og efterbeskatning for rateordninger og ophørende alderspensioner i PBL §§ 18 og 18 A.