åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvilke aktiver midlerne i en dansk ratepensionsordning kan anbringes i.

Reglerne for anbringelse af midlerne på en pensionsordning med løbende udbetalinger gælder også for midlerne på en dansk rateforsikring i pensionsøjemed.

Se afsnit C.A.10.2.1.2 om anbringelsesregler for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Afsnittet indeholder:

  • Anbringelsesregler for danske rateopsparinger i pensionsøjemed  (C.A.10.2.2.2.1)
  • Aktiver som midlerne i rateopsparing i pensionsøjemed kan anbringes i (C.A.10.2.2.2.2)
  • Konsekvenser, hvis vilkårene for anbringelse af midlerne i rateopsparing i pensionsøjemed ikke overholdes (C.A.10.2.2.2.3)