Indhold

Dette afsnit handler om fraflytterreglerne i PBL §§ 19 A - 19 E, hvorefter fraflyttere efterbeskattes i visse situationer, hvor fraflytterens fulde skattepligt til Danmark ophører, eller hvor en fuldt skattepligtig person bliver hjemmehørende i udlandet.

Afsnittet indeholder: