Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne samt praksis for enten at fortryde, korrigere eller omgøre en indgået pensionsaftale samt de skattemæssige konsekvenser heraf.

Afsnittet indeholder: