Afsnittet indeholder:

  • Pensionsordninger med løbende udbetalinger (C.A.10.2.1)
  • Ratepensionsordninger (C.A.10.2.2)
  • Pensionsordninger ved afståelse af virksomhed (ophørspension) (C.A.10.2.3)
  • Indeksordninger (C.A.10.2.4)
  • Kapitalpensionsordninger (C.A.10.2.5)
  • Aldersforsikringer og aldersopsparinger (C.A.10.2.6)
  • Ændring mv. af en indgået pensionsaftale (C.A.10.2.7)
  • Overførsel og flytning af en pensionsordning (C.A.10.2.8)
  • Opsparinger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (C.A.10.2.9)
  • Regler om afgiften efter pensionsbeskatningsloven(C.A.10.2.10).