Indhold

Dette afsnit beskriver den skattemæssige behandling af pensions- og forsikringsordninger, herunder sociale ordninger med forsikringsmæssigt præg, hvad enten indbetalingen til ordningen er fradragsberettiget i Danmark eller i udlandet, eller ej.

Afsnittet indeholder:

  • Pensionsbeskatningsloven og kravene til aftalen (C.A.10.1)
  • Danske pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger omfattet af PBL afsnit I (C.A.10.2)
  • Udenlandske pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger godkendt af Skattestyrelsen (C.A.10.3)
  • Andre pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger, der ikke er omfattet af PBL afsnit I (C.A.10.4)