Dato for udgivelse
30 May 2012 14:10
Til
Virksomheder der sælger varer eller ydelser til andre EU-lande
Sagsnummer
salg uden moms, handel med andre EU lande, verificering af momsnumre
Resumé

Din virksomhed kan sælge varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, når betingelsen om verificering af køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse er opfyldt.


Din virksomhed kan sælge varer eller ydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, når betingelsen om verificering af køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse er opfyldt.

Før du sælger varer eller ydelser uden moms til en køber fra andet EU-land, skal du sikre dig at køberen er momsregistreret. Det gør du ved at verificere køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse.

Efter du har fået bekræftet at køberens momsnummer er gyldigt, og at der er sammenhæng mellem momsnummeret, navnet og adressen, skriver du køberens momsnummer på fakturaen.

Sådan verificerer du køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse

Du verificerer køberens momsnummer, navn og adresse via VIES-systemet på TastSelv Erhverv - Momsnr./VAT-nr. i EU - forespørg. Du får oplyst, om kombinationen mellem momsnummer, navn og adresse stemmer overens.

Hvis du skal verificere et momsnummer fra Spanien, skal du taste både momsnummer, navn og adresse (eller dele af det). Du kan ikke verificere navn og adresse for virksomheder fra Tyskland i VIES-systemet. I stedet skal du enten spørge din tyske kunde efter en momserklæring udstedt af den tyske skattemyndighed eller du skal kontakte SKAT pr. mail for at få hjælp til at verificere de tyske momsnumre elektronisk.   

Har din kunde endnu ikke modtaget et momsregistreringsnummer, kan varer eller ydelser sælges uden moms, hvis der foreligger dokumentation for, at kunden har anmodet om et momsregistreringsnummer og kan betragtes som værende momspligtig.

Hvis du ikke kan få bekræftet køberens momsnummer og dets tilhørende navn og adresse, skal du beregne moms af salget.

Hvis du ikke verificerer momsnummeret, hæfter din virksomhed for momsen

Manglende eller forsømmelig verifikation af køberens momsnummer betyder, at betingelserne for momsfri salg ikke er opfyldt, og din virksomhed hæfter for momsen af salget.

Ved en groft uagtsom eller forsætligt mangel på verificering af momsnumre, kan din virksomhed også blive straffet med en bøde.

Så ofte skal du verificere køberens momsnummer

Sælger din virksomhed varer eller ydelser til en fast kunde (det vil sige et eller flere månedlige salg), skal momsnummeret verificeres med passende mellemrum - i praksis mindst en gang i kvartalet.

Ved nye og ikke-faste kunder, skal du verificere køberens momsnummer ved hvert salg.

Får du direkte eller indirekte kendskab til eller fornemmelse af, at der kan være sket ændringer for den udenlandske kunde, skal du under alle omstændigheder undersøge det nærmere.

Gem din dokumentation for verificering af momsnumre

Når du taster dit eget momsnummer i feltet "Spørgerens SE-nummer", får du et forespørgselsnummer. Denne forespørgsel skal du gemme som skærmprint eller papirprint. Den kan bruges, hvis du senere skal bevise over for SKAT eller en skatteforvaltning i et af EU-landene, at du har kontrolleret momsregistreringsnummeret og dets tilhørende navn og adresse.

Mere information

Du kan læse mere om handel med andre EU lande, samt om indberetningskrav til "EU-salg uden moms" og momsangivelsen i Momsvejledningen på skat.dk.