åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.9 Beskatning af fonde og visse foreninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om

 • skattepligtige omfattet af fondsbeskatningsloven eller selskabsskatteloven og skattefritagne fonde mv. (C.D.9.1)
 • skattepligtens indtræden, ophør og overgang fra én beskatningsform til en anden (C.D.9.2)
 • grundlæggende principper for opgørelsen af den skattepligtige indkomst (C.D.9.3)
 • erhvervsmæssig indkomst (C.D.9.4)
 • anden indkomst for fonde (C.D.9.5)
 • driftsomkostninger i fonde (C.D.9.6)
 • skatteberegning og lempelse (C.D.9.7)
 • fusion, sambeskatning mv. (C.D.9.8)
 • uddelinger og hensættelser (C.D.9.9)
 • arbejdsmarkedssammenslutningers indkomstopgørelse (C.D.9.10)
 • andre foreningers indkomstopgørelse (C.D.9.11)
 • selvangivelse, ligning og opkrævning (C.D.9.12).