åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8 Særlige selskaber mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

For nogle selskaber gælder der særlige regler om opgørelsen af den skattepligtige indkomst, enten med baggrund i lovgivningen eller efter skattemyndighedernes praksis.

Afsnittet handler om