Indhold

Dette afsnit beskriver de momsmæssige særregler, der er for motorkøretøjer.

 

Afsnittet indeholder:

 • Skematisk oversigt over fradragsregler for motorkøretøjer (D.A.22.1)
 • Kort om motorkøretøjer (D.A.22.2)
 • Lovgrundlag (D.A.22.3)
 • Fradragsret for moms for personmotorkøretøjer (D.A.22.4)
 • Brugte personmotorkøretøjer (D.A.22.5)
 • Fradragsret for moms for vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons (D.A.22.6)
 • Erhvervelse og salg af nye motorkøretøjer inden for EU (D.A.22.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.22.8)
 • Udlejningsvirksomheder og køreskoler (D.A.22.9)
 • Leveringssted for udlejning af motorkøretøjer (D.A.22.10)
 • Udtagning (D.A.22.11)
 • Demonstrationskøretøjer (D.A.2.12)
 • Levering af motorkøretøjer til ambassader, diplomater m.fl. (D.A.22.13)
 • Salg af et nyt motorkøretøj til en erhverver i et andet EU-land (D.A.22.14)
 • Udførsel fra EU (D.A.22.15)
 • Rustvogne (D.A.22.16).