Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan momsen beregnes ved anvendelse af brugtmomsordningen (undtagen ved salg af personbiler), herunder de regnskabs- og fakturakrav, der skal være opfyldte for at anvende ordningen. Momsgrundlaget beregnes som en margen, dvs. forskellen mellem salgsprisen og købsprisen. Der er to metoder til opgørelse af momsgrundlaget. Metoden vælges afhængigt af, om den individuelle købs- og salgspris er kendt for den enkelte vare.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se afsnit D.A.18.5 om salg af brugte personmotorkøretøjer efter brugtmomsordningen.