Indhold

Dette afsnit handler om en række lovhjemlede undtagelser til princippet om, at renter beskattes i takt med, at de forfalder til betaling.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af handelsrenter ved overdragelse af rentebærende fordringer og gæld (C.A.11.1.3.2.1)
  • Beskatning af periodiserede renter for selskaber, banker, fonde mv. samt for bogførings- og regnskabspligtige (C.A.11.1.3.2.2)
  • Beskatning af renter af personskadeerstatning (C.A.11.1.3.2.3)
  • Beskatning af renter af hovedaktionærers mellemregning med deres selskab mv. (C.A.11.1.3.2.4).

Se også

Se også afsnit

  • C.F.1.6.1 om periodisering af renteindtægter, når skattepligt indtræder eller ophører i forbindelse med til- og fraflytning.
  • C.C.5.2.8.2 om periodisering af renter i virksomhedsordningen.