Indhold

Dette afsnit handler om, på hvilket tidspunkt renteudgifter kan fradrages.

Afsnittet indeholder:

  • På hvilket tidspunkt kan renteudgifter fradrages? (C.A.11.2.6.1)
  • Rentefradrag, når debitor får gældseftergivelse (C.A.11.2.6.2)
  • Rentefradrag ved konvertering til aktier eller obligationer, tilskud og erhvervelse af fordring på debitorselskabet (C.A.11.2.6.3)
  • Forældelse af rentekrav (C.A.11.2.6.4).