åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.11.2.3 Særlige renteudgifter og rentelignende udgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

I dette afsnit beskrives dels, om der er fradrag for nogle udgifter, som minder om renteudgifter og dels om fradrag for renteudgifter i særlige situationer.

Afsnittet indeholder:

  • Provisioner, låneafgifter og kautionsforsikringspræmier (C.A.11.2.3.1)
  • Specielle regler om forskellige typer af renteudgifter (C.A.11.2.3.2)
  • Lån optaget i forbindelse med uddannelse og tilskud til afvikling (C.A.11.2.3.3)
  • Lån til uddannelsesløft (C.A.11.2.3.4).

Se også

Se afsnit C.H.3.2.3.3 Renter på lån i fast ejendom. I afsnittet beskrives reglerne om fradrag for løbende bidrag til reservefonds og administration til realkreditinstitutter.