åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår renteindtægter beskattes.

Afsnittet indeholder:

  • Renter, der beskattes i takt med, at de forfalder (C.A.11.1.3.1).
  • Renter, der ikke beskattes i takt med, at de forfalder (C.A.11.1.3.2).