Indhold

Afsnittet beskriver særlige skattemæssige forhold for bestemte typer af jordbrugsvirksomhed.

Afsnittet indeholder: