Indhold

Dette afsnit handler om skattereglerne for landbrug og andre jordbrug.

Afsnittet handler også om skattereglerne for ejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Afsnittet indeholder:

  • Landbrugets husdyrbesætninger (C.C.4.1)
  • Landbrugets beholdninger (C.C.4.2)
  • Anden jordbrugsvirksomhed (C.C.4.3)
  • Andre skattespørgsmål i forbindelse med jordbrug (C.C.4.4)
  • Vedvarende energianlæg (C.C.4.5).