Indhold

Dette afsnit handler om indkøbte beholdninger i landbrug, og hvordan de skal behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Behandling efter varelagerloven
  • Køb og salg af ejendommen.

Definition

Indkøbte beholdninger er beholdninger af indkøbt foder, udsæd og kunstgødning mv.

Behandling efter varelagerloven

De indkøbte beholdninger behandles efter varelagerloven. Se afsnit C.C.2.3.1.2.

En ændring i beholdningernes størrelse på statustidspunktet påvirker indkomstopgørelsen. Dette følger af vareforbrugsprincippet.

Indkøbte beholdninger overgår til jordbeholdninger på det tidspunkt, hvor fx såsæd, kunstgødning og eventuelle kemikalier udstrøs på markerne. Se afsnit C.C.4.2.3 om den skattemæssige behandling af jordbeholdninger.

En indkøbt foderbeholdning forbruges i takt med, at den anvendes til foder i bedriften, og påvirker herved værdiansættelsen af besætningen.

Køb og salg af ejendommen

Når ejendommen købes, skal den del af købesummen, der er betaling for indkøbte beholdninger, fratrækkes som varekøb, og efter vareforbrugsprincippet aktiveres et eventuelt lager på det følgende statustidspunkt.

Når ejendommen sælges, skal den del af salgssummen, der er betaling for indkøbte beholdninger, altid regnes med ved indkomstopgørelsen.