Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.4.2.3.2.6 om syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 5)