åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Fradrag i den personlige indkomst m.v." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10 om pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.