Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.5 om fradragsret og fradragstidspunkt for ophørspension

C.A.10.2.5.6 om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning