Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.5.2  om reglen i PBL § 15 A om ophørspension

C.A.10.2.5.6  om udbetalinger og overførsel af en ophørspension til en anden pensionsordning