Dato for udgivelse
07 Mar 2012 12:48
SKM-nummer
SKM2012.144.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-063800
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og nedsat ejendomsværdien fra 1.155.000.000 kr. til 674.000.000 kr. Grundværdi uændret 38.957.100 kr. Hermed nedsættes den dækningsafgiftspligtige fra 1.116.042.900 kr. til 635.042.900 kr.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6 og
Vurderingsloven § 9

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit B

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at ejendomsværdien for ejendom X´s 31 bygninger er ansat for højt ved vurderingen 1. oktober 2004.

Efter klage har vurderingsmyndigheden ordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2008 og 1. oktober 2006 for ejendommen X og nedsat ejendomsværdien (bygningsværdien) således:

1. oktober 2008: 1.205.000.000 kr. nedsættes til 742.000.000 kr. (Grundværdi uændret).

1. oktober 2006: 1.180.000.000 kr. nedsættes til 710.000.000 kr. (Grundværdi uændret).

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsværdi:   1.155.000.000 kr.
Grundværdi:  38.957.100 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:  1.116.042.900 kr.
Fritaget efter KESL § 7: 38.957.100 kr.
Ændres til:
Ejendomsværdi:   674.000.000 kr.
Grundværdi:  38.957.100 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi:   635.042.900 kr.
Fritaget efter KESL § 7:  38.957.100 kr.

 Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at ejendomsværdien ved vurderingen i 2004 blev sat alt for

 højt. Ændringen medfører, at ejendomsværdien i 2004 nedsættes med knap 42 pct. og den dækningsaf-

giftspligtige forskelsværdi med 43 pct.