Dato for udgivelse
24 Feb 2004 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.87.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 20/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erhvervsindkomst, tilbagebetaling, lån aktieindkomst, bevis, bogføring
Resumé

Appellanten var skattepligtig af indtægterne fra en virksomhed med fast driftssted i Danmark i henhold til KSL § 2, stk. 1, litra d.

Han fik ikke medhold i en påstand om, at et større beløb, der var indbetalt til virksomheden fra et tysk selskab, var tilbagebetaling af et lån, som ikke havde med den danske virksomhed at gøre. Han blev derfor beskattet af beløbet i henhold til KSL § 2. (Stadfæstelse af SKM2002.639.ØLR)

Reference(r)

Statsskatteloven § 4a 
Statsskatteloven § 5c

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 1 E.A.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 1 E.A.1.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 1 E.B.1.3.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 1 E.B.1.5

Parter

A
(advokat Lars Henriksen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Per Walsøe, Marianne Højgaard Pedersen og Jon Stokholm

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 19. afdeling den 26. november 2002.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.