Dato for udgivelse
09 Feb 2004 12:34
SKM-nummer
SKM2004.68.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4355-00305
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Omgørelse, genoptagelse
Resumé

Afgørelse af genoptaget sag om omgørelse, der tidligere har været offentliggjort.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 37 C

Henvisning

Processuelle regler på ToldSkats område 2004-1, O-1

Told- og Skattestyrelsen skal hermed meddele, at Ligningrådets tidligere offentliggjorte afgørelse om omgørelse (SKM2003.422.LR), er blevet fastholdt af rådet i forbindelse med genbehandlingen.