Indhold

Afsnittet handler om afgift af spil i forbindelse med offentlige forlystelser.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Spil omfattet af reglen
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling.

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehavere af en tilladelse til udbud af spil i forbindelse med offentlige forlystelser skal betale en afgift af gevinster på 17,5 pct. Afgiften beregnes af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr. Se SPILAL § 14.

Det er politiet, som giver tilladelsen. Se § 23, stk. 1 og 2, i lov om politiets virksomhed.

Spil omfattet af reglen

Lykkespil, herunder roulettespil og tombola, og behændighedsspil, er omfattet. Se §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser, hvor de nærmere regler for spillene er fastsat.

Hvem er afgiftspligtig?

Der skal opnås tilladelse fra politiet til at udbyde spil i forbindelse med offentlige forlystelser. Se § 23, stk. 1 og 2, i lov om politiets virksomhed, og i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. I bekendtgørelsen står blandt andet, at tilladelsen gives af politimesteren på det sted, hvor ansøgeren har sin bopæl eller, hvis ansøgeren er et selskab, selskabets hjemsted.

Den som udbyder spillene, skal betale afgift heraf.

Afgiftens størrelse og beregning

Spil om penge eller stærke drikke er ikke tilladt i forbindelse med offentlige forlystelser. Se § 10 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Gevinster vundet i spil i forbindelse med offentlige forlystelser er derfor altid varer. Spillemærker anses for varer, hvis værdi er spillemærkets pålydende i kroner. Spillemærker må kun anvendes til fortsat spil, adgang til andre forlystelser eller køb af varer på stedet, dog ikke køb af stærke drikke.

Af gevinster skal der betales en afgift på 17,5 pct. Afgiften beregnes af den del af gevinstens handelsværdi, der overstiger 750 kr. Se SPILAL § 14. Afgiften beregnes på grundlag af det udbetalte gevinstbeløb eller gevinstens handelsværdi ved salg til forbrugere. Det er derfor ikke anskaffelsesbeløbet, der skal lægges til grund vedrørende andre gevinster.

Den afgiftsfri bundgrænse på 750 kr. er indsat ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, med virkning fra 1. januar 2019, og gælder for værdien af gevinster, som ikke er kontantgevinster. Med værdien forstås handelsværdien ved salg til forbruger, og ikke indkøbsprisen. Det fremgår bl.a. af lovforslaget, at den afgiftspligtige virksomhed skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre en faktisk eller sammenlignelig handelsværdi på gevinsten. For kontantgevinster gælder der fortsat en bundgrænse på 200 kr.

Det fremgår af lovforslaget, at reglen om kontantgevinster fx gælder for:

 • Gevinster i penge
 • Gavekort (gavekortets pålydende værdi)
 • Spillemærker

Reglen for andre gevinster (bundgrænse på 750 kr. af handelsværdien) gælder fx:

 • Varegevinster
 • Gevinster i form af serviceydelser, f.eks. en ferierejse eller en oplevelse.

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb, uanset om gevinsten afhentes eller ej.

Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at udbyderen af lotteriet kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol og afsnit A.B.3.5.3 om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4. Som uafhentet lotterigevinster anses fx gevinster, som vinderen ikke ønsker at tage med sig.

Bemærk

En tombola anses for at være et lotteri i spillelovgivningen.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er kvartalet. Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21, stk. 1.

Registrering, angivelse og betaling

Alle, der har fået tilladelse til at udbyde spil i forbindelse med offentlige forlystelser, og som skal betale afgift, skal anmelde deres virksomhed til registrering. Dette skal ske senest fire uger efter tilladelsen er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Registreringen skal ske ved brug af blanket 29.063.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen.

Angivelse og betaling af afgiften skal ske til Skatteforvaltningen senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden. Se SPILAL § 21, stk. 1.

En registreringspligtig virksomhed skal foretage angivelse efter hver afgiftsperiode. Selv om der i en afgiftsperiode ikke har været spil, eller der ikke har været gevinster med værdi over bundgrænser, skal der foretages angivelse, hvor afgiften angives til 0 kr.

Skatteforvaltningen kan afkorte afgiftsperioden og betalingsfristen for en registreret virksomhed med kalendermåneden som afgiftsperiode, hvis afgiften ikke er betalt rettidigt. Se SPILAL § 21, stk. 2.

De registrerede virksomheder skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling.

Bemærk

Har en indehaver af en tilladelse til at udbyde spil i forbindelse med offentlige forlystelser ikke udbudt spil med en gevinst med handelsværdi over 750 kr., er tilladelsesindehaveren ikke afgiftspligtig efter SPILAL og skal ikke foretage registrering.