Udbud af puljevæddemål og fastoddsvæddemål på heste- og hundevæddeløb er ved lov nr. 686 af 8. juni 2017 pålagt samme afgift som de øvrige væddemål omfattet af tilladelsen til væddemål, jf. SPILAL § 6. SPILAL § 7 er ophævet. Afgiften ændredes dermed fra 11 pct. af bruttospilleindtægten samt en tillægsafgift til at være en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2018. Der henvises til afsnit E.A.9.7 Væddemål.

Ved samme lovændring blev der indført et særligt bidrag vedrørende hestevæddeløbssporten. Bidraget skal betales af udbydere af væddemål, og er på 8 pct. af indsatsen i væddemål på danske hestevæddemål. Ordningen administreres af Spillemyndigheden, som bidraget skal indbetales til. Bidraget vedrører ikke afgiften efter spilleafgiftsloven, og kan ikke fradrages i bruttospilleindtægten.

En redegørelse for de tidligere gældende regler for afgift vedrørende puljevæddemål på heste- og hundevæddemål, som tidligere var omfattet af Danske Spils monopol, findes i Skatteforvaltningens juridiske vejledning, version 2017-2, afsnit E.A.9.3 og tidligere udgaver af vejledningen.