Indhold

Afsnittet handler om afgift af lotteri udbudt af Danske Spil A/S.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er afgiftspligtig?
 • Afgiftens størrelse og beregning
 • Afgiftsperiode
 • Registrering, angivelse og betaling

Se også

Se også afsnit E.A.9.14 for bestemmelser om regnskab og kontrol.

Regel

Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier efter § 6 i lov om spil skal betale gevinstafgift. Afgiften er på 15 pct., af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Hvem er afgiftspligtig?

Det er kun Danske Spil A/S, der kan få tilladelse til at udbyde lotteri, se SPILL § 6. Det er dermed dette selskab, som skal betale afgiften af lotterierne.

De lotterier, som Danske Spil A/S kan få tilladelse til at udbyde, omfatter fx:

 • Lotto
 • Joker
 • Skrabespil
 • Keno
 • Boxen
 • Trackside

Se også

Se også SPILL § 5 for en nærmere definition af lotterier.

Bemærk

 • Danske Spil A/S kan ikke få tilladelse til at udbyde almennyttige lotterier. Regler findes i afsnit E.A.9.9.

Afgiftens størrelse og beregning

Der skal betales en afgift på 15 pct. af det gevinstbeløb, der overstiger 200 kr. Se SPILAL § 2.

Ved udbetaling af gevinster til spillerne afrundes det udregnede afgiftsbeløb nedad til nærmeste hele krone. Se SPILAL § 26, stk. 1. Afgiften fradrages i gevinstbeløbet ved udbetalingen til vinderen.

Eksempel

Beregning

Beløb

Gevinst

1.825,50 kr.

Afgiftsgrundlag

1.825,50 - 200 kr.

1.625,50 kr.

15 % afgift

1.625,50 x 0,15 kr.

243,83 kr.

Nedrundet afgift hele kr.

243,00 kr.

Udbetalt gevinst

1.825,50 - 243 kr.

1.582,50 kr.

Afgiftsbeløbet, der skal indbetales vedrørende gevinsten i eksemplet, er 243 kr.

Der skal betales afgift af alle gevinstbeløb over 200 kr. uanset om gevinsten afhentes eller ej. Dog er gevinster på usolgte lodder afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen. Se SPILAL § 26, stk. 4. Det er en betingelse for afgiftsfriheden, at Danske Spil A/S kan dokumentere, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodder. Dokumentationen kan fx bestå af de usolgte lodder samt gevinstlister. Se også afsnit E.A.9.14 om regnskab og kontrol og afsnit A.B.3.5.3 om regnskab.

Der skal heller ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende bruges igen som gevinster i tilsvarende lotterispil. Se SPILAL § 26, stk. 4.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er ugen (mandag til søndag). Se SPILAL § 22.

Registrering, angivelse og betaling

Danske Spil A/S skal anmelde sin virksomhed med udbud af lotteri til registrering. Se SPILAL § 19, stk. 1 og 2.

Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles Skattestyrelsen senest 8 dage efter ændringen.

Det er Danske Spil A/S, der er den afgiftspligtige person, og skal indeholde afgiften før udbetaling af gevinsten til vinderen.

Angivelse og indbetaling af afgiften skal ske til Skattestyrelsen senest fem dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en banklukkedag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende bankdag. Se SPILAL § 22.

Danske Spil A/S skal som udgangspunkt tilmelde sig og bruge TastSelv til angivelse og betaling af afgiften.