åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at der ikke skal opkræves moms af ubetingede rabatter. Se ML § 27, stk. 3, nr. 1 og 2.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.4 om betingede rabatter.