ML § 27, stk. 2 skal forstås i sammenhæng med ML § 27, stk. 1 og 3. Bestemmelserne i ML § 27, stk. 2 svarer til princippet i ML § 27, stk. 1.

Det fastslås i ML § 27, stk. 1, at momsgrundlaget er vederlaget. ML § 27, stk. 2 indeholder en opregning af en række priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget. I ML § 27, stk. 3 fastslås det, hvad der ikke skal medregnes til momsgrundlaget. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

De priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget, er:

  • Told og andre afgifter - se afsnit D.A.8.1.1.2.3
  • Biomkostninger som provision, emballage, forsendelse, forsikring - se afsnit D.A.8.1.1.2.4
  • Tilslutningsafgifter og andre beløb som betingelse for levering - se afsnit D.A.8.1.1.2.5
  • Agentprovision samt auktionssalær - se afsnit D.A.8.1.1.2.6
  • Kreditkøbstillæg - se afsnit D.A.8.1.1.2.7.