åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver periodiseringen af tab på debitorer ifølge ML § 27, stk. 6. Tab på debitorer kan fradrages i momsgrundlaget, når tabet bliver konstateret.  

Afsnittet indeholder: