Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der ikke skal medregnes til momsgrundlaget. Se ML § 27, stk. 3.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit D.A.8.1.1.1 om, at betalinger, der anses som vederlag for en leverance, skal indgå i momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 1
  • Afsnit D.A.8.1.1.2 om, hvilke priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 3.