åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8 Momsgrundlaget" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for fastsættelse af momsgrundlaget ved indenlandske leverancer, ved erhvervelse (dvs. køb) af varer fra andre EU-lande samt ved import (dvs. køb) af varer fra lande uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Momsgrundlag ved indenlandske leverancer mod vederlag ML §§ 27-30 (D.A.8.1)
  • Momsgrundlag ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande ML § 31 (D.A.8.2)
  • Momsgrundlag ved import af varer fra lande uden for EU ML § 32 (D.A.8.3).