åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8.1.1.2 Til momsgrundlaget medregnes ML § 27, stk. 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver en række priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget ifølge ML § 27, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag (D.A.8.1.1.2.1)
  • Hvilke priselementer skal medregnes til momsgrundlaget? (D.A.8.1.1.2.2)
  • Told og andre afgifter ML § 27, stk. 2, nr. 1 (D.A.8.1.1.2.3)
  • Biomkostninger som provision, emballage, forsendelse, forsikring ML § 27, stk. 2, nr. 2 (D.A.8.1.1.2.4)
  • Tilslutningsafgifter og andre beløb som betingelse for levering ML § 27, stk. 2, nr. 3 (D.A.8.1.1.2.5)
  • Agentprovision samt auktionssalær ML § 27, stk. 2, nr. 4 (D.A.8.1.1.2.6)
  • Kreditkøbstillæg ML § 27, stk. 2, nr. 5 (D.A.8.1.1.2.7).

Se også

  • Afsnit D.A.8.1.1.1 om, at betalinger, der anses som vederlag for en leverance, skal indgå i momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 1
  • Afsnit D.A.8.1.1.3 om, hvad der ikke skal medregnes til momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 3.