Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for, hvornår tilskud mellem to parter skal anses for vederlag og indgå i momsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er tilskud momspligtig i to partssituationen? (D.A.8.1.1.7.4.1)
  • To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet ikke indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.4.2)
  • To parts situationen, afgørelser hvor tilskuddet indgår i momsgrundlaget (D.A.8.1.1.7.4.3).