åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8.1.1.7 Gaver eller vederlag/tilskud" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for, hvornår tilskud skal medregnes i momsgrundlaget. Betaling, der er givet på betingelse af en modydelse, skal anses for vederlag, både hvor der er to parter, men også i en situation, hvor der er tre parter.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.1.2 om levering mod vederlag.