Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for, hvornår tilskud skal medregnes i momsgrundlaget. Betaling, der er givet på betingelse af en modydelse, skal anses for vederlag, både hvor der er to parter, men også i en situation, hvor der er tre parter.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit D.A.4.1.2 om levering mod vederlag.