åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3.1.4.2 Indtægter af en vis varig karakter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet indtægter af en vis varig karakter.

Afsnittet indeholder: