Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet økonomisk virksomhed og ved begrebet indtægter af en vis varig karakter.

Afsnittet indeholder: