Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet momspligtig person (afgiftspligtig person). Afsnittet beskriver også, hvilke personer der kan være momspligtige.

Afsnittet indeholder: